BANK PEKAO

Bank Pekao – sylwetka banku

Pekao rozpoczął swoją działalność już w 1929 roku. Ma więc w naszym kraju bardzo bogatą tradycję. Najpierw pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki.

Po II wojnie światowej, zmienił nazwę na Bank Powszechna Kasa Oszczędności. Wtedy też, większościowy pakiet udziałów nabył Skarb Państwa.

Po roku 1989, bank otworzył pierwsze w Polsce biuro maklerskie oraz był prekursorem nowoczesnych usług i produktów.

W 1999 roku, bank stał się częścią grupy UniCredit a większościowy pakiet akcji, został sprzedany kapitałowi zagranicznemu.

Aktualnie, Bank Pekao SA, jest drugim co do wielkości aktywów bankiem w kraju.

Bank Pekao – sesje przelewów Elixir

Jeżeli chodzi o sesje Elixir wychodzące, mają miejsce w godzinach: 08:30, 12:30 (należy złożyć dyspozycję do godziny 10:30) oraz 15:00 (należy złożyć dyspozycję do godziny 14:25).

Natomiast sesje przychodzące, księgowane są w godzinach: 11:00 (księgowane 12:00-15:00), 15:00 (księgowane 16:00-17:00), 17:30 (księgowane 18:00-20:00).